NASLOV

    

 Ekonomska šola Celje

 Višja strokovna šola

  Mariborska cesta 2
  3000 Celje
  Slovenija

  tel: 03 428 54 50
  fax: 03 428 54 60
  e-posta:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUTORSTVO
Tutorstvo je oblika individualnega sodelovanja med predavateljem in študentom z namenom usmerjanja in nudenja pomoči študentu v času študija. Tutor ne prevzame odgovornosti za njegov študij, temveč mu samo pomaga in usmerja.
Tutorstvo je organizirano tako za redne kot izredne študente. Tutorji na Višji strokovni šoli so organizatorji praktičnega izobraževanja in ga študentje zato ne izbirajo sami. Tutorstvo se izvaja individualno. V kolikor bi moral skrbeti en tutor za več kot deset študentov, se ravnatelj odloči za imenovanje dodatnih tutorjev.
Glavni namen tutorstva je izboljšati študijske rezultate, povečati prehodnost študentov in dvigniti raven študija.

Način sodelovanja tutorja in študenta
Prvi korak za pridobitev tutorja naredi študent tako, da se prijavi z internetnim obrazcem. Tutorstvo temelji na osebnem načrtu, ki ga izdela najprej študent sam po predloženem spletnem obrazcu. Obrazec pregleda njegov organizator PRI, ki istočasno postane tudi njegov tutor. Sledi individualno delo študenta in tutorja, ki najprej pregleda in izboljša osebni načrt, nato sledijo potrebne aktivnosti z določenimi roki, ki se beležijo. Sestajanje s tutorjem dogovorita po potrebi, predlaga se sestajanje enkrat mesečno. 
OBRAZEC ZA PRIJAVO IN OSEBNI NAČRT ŠTUDENTA
Izbrane aktivnosti, ki so določene z osebnim načrtom študenta, je potrebno izvajati v določenih zapisanih rokih. Razlog za neizvajanje je lahko samo pisni dokument (daljša bolezen, družinske razmere idr.). V nasprotnem primeru tutorstvo po enem mesecu neaktivnosti študenta preneha.

Tutor za spremljanje študenta vodi evidenco na osnovi skupaj sprejetega osebnega načrta. Konec študijskega leta sestavi seznam o uspešnem oz. neuspešnem tutorstvu, s prilogo osebnih načrtov študentov.

Glavne naloge tutorja:
• pomaga študentu z nasveti, motiviranjem in usmerjanjem k doseganju čim boljšega študijskega uspeha,
• pomaga dokončno izdelati osebni načrt,
• pomaga pri napredovanju v višji letnik z določanjem prioritet,
• svetuje v zvezi s ponavljanjem, ponovnim vpisom, spremembo študijskega programa,
• svetuje pri neuspehih na izpitnih rokih (analiza, odgovornost, motivacija idr.),
• svetuje pri učnih težavah (zapiski, metode učenja idr.),
• skrbi za študentov intelektualni in strokovni razvoj,
• je prvi izbor, na katerega se lahko v zvezi s študijskimi dejavnostmi obrne varovanec (prošnje, pobude idr.),
• spoštuje zasebnost in tajnost informacij.

Tutorstvo za tuje študente in študente s posebnimi potrebami

Glede na potrebe je imenovan poseben tutor, ki ga določi ravnatelj. Za tutorja je lahko imenovan tudi študent, odvisno od primera. Namen in naloge tutorja in študenta se določijo posebej glede na specifiko in cilje, ki si jih zastavi študent.

Predavatelji tutorji

• Tatjana Kosi za študente programa Ekonomist, modul Tehnični komercialist (redni in izredni študij)
• Mojca Sendelbah za študente programa Ekonomist, modul Računovodja (redni in izredni študij)
• Marjeta Nosan za študente programa Organizator socialne mreže
• mag. Jadranka Prodnik za študente programa Varovanje