NASLOV

    

 Ekonomska šola Celje

 Višja strokovna šola

  Mariborska cesta 2
  3000 Celje
  Slovenija

  tel: 03 428 54 50
  fax: 03 428 54 60
  e-posta:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Projekti

Impletum

 

Ministrstvo RS za šolstvo in šport je aprila 2008 objavilo javni razpis za sofinanciranje uvajanja novih izobraževalnih programov na področju višjega strokovnega izobraževanja za obdobje 2008-2011.

 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« in prednostne usmeritve »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«.

 

Na razpisu je bil junija izbran projektni predlog konzorcija, ki je projekt na kratko poimenoval IMPLETUM. Splošni cilj projekta IMPLETUM je zagotavljanje podpore višješolskim ustanovam pri uvajanju 23 novih izobraževalnih programov, ki so nastali med leti 2004-07. Projekt se bo izvajal do decembra 2011.

 

Vodstvo in predavatelji Poslovno-komercialne šole Celje, Višje strokovne šole, že od samega začetka intenzivno sodelujejo v projektu IMPLETUM, in sicer v okviru različnih aktivnostih:

 

•   pri pripravi katalogov za prostoizbirne module oz. predmete,

•   pri pripravi novih učnih gradiv (avtorstvo ali soavtorstvo 18 učnih gradiv za višješolski strokovni študijski program Ekonomist),

•   pri usposabljanju strokovnih delavcev v višješolskem strokovnem izobraževanju,

•   pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti ter spremljanju rezultatov preko letnih poročil o doseženi kakovosti izobraževalnega

    procesa v skladu s sistemom, ki velja v visokošolskem izobraževanju.

 

Več o projektu na spletni strani http://www.impletum.zavod-irc.si/sl/predstavitev