NASLOV

    

 Ekonomska šola Celje

 Višja strokovna šola

  Mariborska cesta 2
  3000 Celje
  Slovenija

  tel: 03 428 54 50
  fax: 03 428 54 60
  e-posta:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MNENJA ŠTUDENTOV IN DIPLOMANTOV

Za višješolski študijski program sem se odločil, ker je ustrezal mojemu delovnemu mestu komercialnega direktorja v večjem slovenskem trgovskem podjetju. Največja prednost izobraževanja na Višji strokovni šoli je njegova široka uporabnost v poklicih povezanih s trgovino. Strokovnost in bogate praktične izkušnje predavateljev so zagotovo dodana vrednost te višje šole.
Podjetje Lesoprodukt, kjer sem zaposlen zadnjih 6 let, tesno sodeluje z Višjo strokovno šolo Celje. Namen sodelovanja je praktično usposabljanje študentov, kar je osnova za pridobivanje sposobnih kadrov, ki jih naše podjetje vsekakor potrebuje za ustvarjanje smelo zastavljenih poslovnih ciljev.
Uroš Dvornik, komercialni direktor Lesoprodukt Celje, diplomant

Višja strokovna šola v Celju je šola, kjer študentje niso le številke, kjer ti profesorji pomagajo, ko imaš težave pri razumevanju snovi ali kako drugače, so prijazni in razumevajoči. Sama lahko povem, da sem imela nekaj zdravstvenih težav tekom študija, vendar so mi bili vedno pripravljeni pomagati. Tudi med pisanjem diplome sem dobila ogromno pomoči in koristnih informacij, da sem svoje delo uspešno zaključila. Moja beseda za šolo bo vedno dobra, saj sem pridobila več samozavesti in osvojila znanje, ki mi sedaj pomaga na moji poslovni poti.
Katica Urana, diplomantka

Mislim, da sem eden izmed mnogih mladostnikov, ki ga pri osemnajstih čaka kruta realnost stanja v državi, ko si želi pridobiti izobrazbo in najti službo, a je ne more dobiti. Želel sem postati strojevodja, a po zaključeni srednji strojni šoli in nekaj mesecih študija na strojni fakulteti sem spoznal, da do želenega poklica po tej poti ne bom nikdar prišel. Zato sem študij prekinil, status študenta pa ohranjal za delo v različnih tovarnah, med drugim v steklarni v Rogaški Slatini, Swaty Cometu v Zrečah idr. V želji po zaslužku sem nekaj časa delal tudi v tujini, v Nemčiji in Švici. Kljub uspehu pri delu in zaslužku nisem bil srečen. Ne vem kako in kaj se mi je zgodilo, a odločil sem se, da spet sedem v šolske klopi in postanem komercialist. Ker sem zamudil redni vpisni rok, sem se na EŠ Celje, višjo strokovno šolo, moral vpisati izredno. Zaradi nekako splošno zakoreninjenega podcenjevalnega odnosa do izrednega študija sem se malo bal glede kakovosti študija in kakovosti pridobljenega znanja. Nisem vedel, kaj me čaka in kaj naj pričakujem.
Vendar so bili vsi dvomi odgnani že po štirih šolskih urah predavanj predavatelja magistra Vorine, ko sem si rekel: "Andrej, to je to"! Namreč izjemna dostopnost, strokovnost in sproščenost profesorjev me je pripeljala, do tega, da sem po prvem izpitu, ko smo morali oceniti delo profesorja, napisal: »Če bi imeli takšne profesorje in takšen način dela, ne bi manjkal niti ene ure ne v osnovni ne v srednji šoli". Bil sem namreč povsem fasciniran nad vsem, kar sem doživel tisti prvi mesec in prijatelji so me samo začudeno gledali, ko sem jim pred vsakim odhodom v šolo dejal, da komaj čakam, da začnem s predavanji. In tudi sedaj, po štirih mesecih šolanja, se to ni spremenilo. Daje mi potrditev, da sem z vpisom na Ekonomsko šolo Celje zadel »terno«. Trenutno pa opravljam obvezno praktično izobraževanje v podjetju Lesoproduktd.o.o.. Tudi tu, tako kot pri vpisu v višjo šolo, nisem vedel kaj pričakovati, vendar so se profesionalno izobraženi komercialisti z direktorjem na čelu, takoj zavzeli zame in mi predstavili podjetje in vsa področja, kjer bom delal. Veselim se, da bom tako pridobil praktično znanje in delovne izkušnje na različnih poslovnih področjih, česar si v sami šoli ne bi mogel pridobiti. Ko potegnem črto pod dosedanjim izkustvom, lahko govorim samo v presežkih.
Zato upam, da bo še kdo meni podoben, ravnal enako in se vpisal na to šolo. Menim, da je vpis na to šolo ena velika nagrada za vsakega študenta.

Andrej Križan, študent 1. letnika

Za študij na Višji strokovni šoli me je navdušila prijateljica, ki je tu že študirala. Že pred koncem študija sem v službi napredovala, kar me je še bolj spodbudilo k študiju. Po diplomi na višji šoli sem študij nadaljevala na visoki šoli in postala magistrica menedžmenta. Hvala Višji šoli za temelje moje kariere!
Zora Žnidar, Avto Celje, diplomantka

Navdušenje prijateljev me je prepričalo za vpis. Nova znanja, prijazen, profesionalen in sproščen odnos s predavatelji so me povsem prevzeli. Po diplomi sem študij nadaljevala na visoki šoli in nato vpisala še magistrski študij, ki sem ga tudi že zaključila. Povod in zagon v svet študija mi je dal prav odličen začetek na Ekonomski šoli Celje, Višji strokovni šoli.
Jožefa Berghaus, Regionalna gospodarska zbornica Celje, diplomantka

Bili smo zelo majhen "kolektiv", kar je bilo za nas študente velika prednost, saj smo se vsi med seboj poznali. Odlično smo se počutili, ker so nas tudi predavatelji poznali osebno in po imenih. Z njimi smo se lahko o vsem pogovorili, saj so nas razumeli, kadar smo imeli kakšne osebne težave. Študenti smo se vsako leto udeleževali različnih strokovnih aktivnosti, kot so ekskurzije, poletna šola v Srbiji in tabor Špic v Murski Soboti idr. Na višji strokovni šoli je bilo res super, dobro sem se počutila in zagotovo bi se še enkrat vpisala na to šolo.
Patricija Hofman, diplomantka

Z diplomiranjem na Višji strokovni šoli se je zame simbolično zaključilo izjemno obdobje v mojem življenju, čas intenzivnega študija, izobraževanja, usposabljanja in pridobivanja novih življenjskih izkušenj. Spomini na to obdobje so vezani na prijetno druženje s kolegi, predavatelj in na sodelovanje s številnimi mentorji. Prijetni so tudi spomini na predavanja, ki so bila kakovostna in zanimiva, spomini na čas izpitov, polnih napetosti in pričakovanj uspeha. Znanje, ki sem ga pridobila skozi proces študija, sedaj koristno uporabljam in vključujem v svoje delo, ki ga opravljam v podjetju. Vesela sem, da sem diplomirala na šoli, ki poleg znanja in izkušenj nudi tudi prijazen odnos predavateljev in vodstva šole ter nesebično pomoč vsem, ki jo pri študiju potrebujejo. Zahvala vsem tudi za prelepo in svečano podelitev diplom, ki nam bo vsem ostala v lepem spominu.
Klavdija Berković, diplomantka

S ponosom vsakomur povem in sedaj tudi napišem, da sem zelo zadovoljna, da sem bila študentka na višji strokovni šoli. Vsi vemo, da se je težko odločati, kje in kako nadaljevati študij. S temi težavami sem se že pred informativnimi dnevi srečala tudi jaz. Vendar sem že ob obisku šole dobila dober vtis in prepričanje, da bo zame to najboljša odločitev. In res je bilo tako. Šola vključuje veliko praktičnega dela, predavajo odlični predavatelji. Zanimivo je bilo, ko smo obiskovali različne prireditve in podjetja, imeli kreativne delavnice, ekskurzije ipd. In nazadnje, na podelitvi diplom, smo imeli tudi odlično slovesnost, ki je vsakomur ostala v najlepšem spominu. Šolo sem že in še bom iskreno priporočala vsem bodočim študentom. Ja, šolanje na višji strokovni šoli je preseglo vsa moja pričakovanja.
Rebeka Venko, diplomantka

Zelo prijazen in iskren odnos profesorjev, ki nam pomagajo in popuščajo, kadar se obveznosti naberejo na kup.
Kar se mi od učnih vsebin zdi najbolje je, da v učnem procesu pridobimo veliko praktičnega znanja, predvsem v obliki obveznega praktičnega izobraževanja, ki ga moramo opravljati v obeh letnikih. To je za nas študente zelo velika priložnost za pridobitev praktičnih znaj, izkušenj in prvih delovnih kompetenc, ki so nam lahko dobre za zaposlitev in kariero.
Žiga Sodražnik, študent 2. letnik

Izobraževanje na EŠ Celje, Višji strokovni šoli dojemam kot zelo pozitivno izkušnjo, ki mi je prinesla veliko znanja, tako teoretičnega kot tudi praktičnega. Predavanja so bila zanimiva in s strani predavateljic in predavatelja izpeljana z veliko mero entuziazma, vse v želji, da nam obravnavano snov predstavijo čim bolj zanimivo, strokovno in natančno, ažurirano s tekočimi zakonskimi spremembami. Med predavanji so nas učili in hkrati opozarjali, kako na novo pridobljeno znanje uporabiti v praksi. Zelo pomemben je tudi občutek, da tu nisi zgolj številka, ampak pomemben posameznik, s katerim se ukvarjajo tudi individualno, in da pridobivanje novega znanja poteka v sproščenem okolju z veliko mero sodelovanja in medsebojne pomoči med študenti.
Marjana Robič Jezernik, študentka


Študij ekonomije v modul računovodstvo mi je s kakovostnimi predavanji in vajami prinesel teoretični vpogled v stroko, kar je bilo učinkovito nadgrajeno s konkretnimi primeri iz prakse. Menim, da visoko usposobljeni predavatelji z izkušnjami iz prakse zelo učinkovito prenašajo aktualne vsebine na študente in nas s tem usposabljajo za sledenje aktualnim trendom in strokovnim spletnim stranem na področju zakonodaje, računovodskih standardov in računovodske stroke na sploh. Študij me je obogatil za bolj kakovostno opravljanje računovodskega poklica v prihodnje.
Nina Aškerc, študentka


Zelo sem vesela in zadovoljna, da sem se odločila za izobraževanje na tej šoli. Predavatelji so nam vedno na voljo in pripravljeni pomagati v vsakem trenutku. Njihova predavanja so zelo zanimiva, saj nam vse razložijo tudi na vsakdanjih primerih, kar še predmet naredi bolj zanimiv. Dobimo veliko znanja in informacij, ki jih lahko uporabimo v raznih življenjskih situacijah.
Če razmišljate o nadaljnjem študiju - modul računovodstvo, pridite na Višjo strokovno šolo v Celju. Ne bo vam žal.
Darja Lončarič, študentka

 

V MOZIRJU SO DOMA NAJBOLJ PRIDNI ŠTUDENTJE

Le dober teden po uspešno opravljenih zadnjih izpitih, so tri študentke Poslovno-komercialne šole Celje, Višje strokovne šole, postale prve diplomantke novega programa Ekonomist. Če vemo, da se je program pričel izvajati istočasno na vseh lokacijah in šolah po Sloveniji, lahko zaključimo, da so to tudi prve diplomantke v Sloveniji. Z Nevenko Jager, tajnico v Velenjskem podjetju Era Good, Lucijo Čede, poslovodkinjo Tuševega Supermarketa v Mozirju in Urško Reberčnik, lastnico Turistične kmetije Korošec, smo se pogovarjali o vtisih po uspešno opravljenih zagovorih in študiju ob delu.

Kakšni so občutki le nekaj dni po uspešnem zagovoru diplomske naloge?

Nevenka: Občutki so božanski, glede na to, da je še celo poletje pred mano. Res sem srečna.

Lucija: Občutki so bili zame enkratni. Dokazala sem, da se da s trdno voljo in veliko truda narediti marsikaj, med drugim tudi diplomirati.

Urška: To je moja prva diploma. In glede na to, da nisem več najmlajša diplomantka, a mi je vseeno uspelo, so občutki vsekakor čudoviti.

In kakšna je bila tema, ki ste jo obravnavali v svoji diplomski nalogi?

Nevenka: Ker se mi zdi prodajna funkcija v podjetju zelo pomembna, sem se odločila za temo Postopki pri prodaji s poudarkom na prodajni korespondenci na primeru podjetja Era Good, d. o. o..

Lucija: Ker sem zaposlena v trgovini in sicer v supermarketu, sem si za diplomsko delo izbrala temo Prodajno osebje v podjetju X s poudarkom na motiviranju zaposlenih.

Urška: Ker imam svoje podjetje, mi je zadovoljstvo zaposlenih zelo pomembno. Zlasti motivacijski dejavniki, ki jih najbolj motivirajo. Zato sem si za naslov moje diplomske naloge izbrala Motivacija zaposlenih v podjetju Apartmaji in wellness center Korošec.

Kako nameravate z novimi pridobljenimi znanji izboljšati kakovost svojega življenja?

Nevenka: Kot prvo želim uspešnejše opravljati dosedanja dela in uspešno opravljati nova zahtevnejša dela.

Lucija: Med študijem sem napredovala na višje delovno mesto. S pridom uporabljam pridobljeno znanje. Med drugim imam sedaj tudi možnost vplivati na motiviranje sodelavcev, saj so le-ti ključnega pomena za dober in uspešen kolektiv.

Urška: Šolo sem obiskovala predvsem zaradi sebe, za mojo dušo. In s tem, da sem jo dokončala, sem si izpolnila željo. Imam svoje podjetje in pri svojem delu formalno ne rabim višje izobrazbe, vsekakor pa novo znanje ne škoduje.

Kaj vas je motiviralo, vzpodbudilo, da ste se odločili za študij?

Nevenka: Za študij me je motivirala želja po novem znanju, predvsem pa informacije o podaljševanju delovne dobe za ženske.

Lucija: Vedno sem imela željo po še dodatnem izobraževanju. Ko pa sem izvedela, da bo Poslovno-komercialna šola Celje v Mozirju pričela izvajati predavanja, nisem prav nič premišljevala glede vpisa.

Urška: Za študij sem se odločila zaradi osebne želje po izobraževanju, ki je bila že nekaj časa prisotna. Vzpodbudila pa me je bližina šolanja.

Vam je bilo tekom študija kdaj posebej težko? So se pojavili tudi težki trenutki?

Nevenka: Študij ob delu in družini predvsem pa malem otroku, je zagotovo dodatno breme za žensko. Tako lahko rečem, da sem dostikrat sedela za računalnikom pozno v noč ali reševala naloge, da sem prišla do svojega rezultata. Vendar mi danes ničesar ni žal.

Lucija: Nikoli mi ni bilo težko. Vedno sem z veseljem prihajala v šolo.

Urška: Med samim študijem ni bilo posebnih težav. Sošolke so bile super, prav tako predavatelji. Če so bili kakšni problemi smo vse uskladili. Malo bolj naporni so bili le pomladni meseci, ker so dnevi že lepo sončni in topli in smo težko čakale počitnice.

Kako so vaš študij sprejemali domači, sodelavci?

Nevenka: Absolutno lahko rečem zelo razumevajoče, imela sem podporo in pomoč.

Lucija: Moji domači so bili navdušeni nad mojim izobraževanjem in so me zelo podpirali, še zlasti moj mož in žal, že pokojni oče, ki je bil zelo ponosen na moj študij. Zahvaliti se moram tudi sodelavcem, posebej sodelavki, ki me je dostikrat zamenjala v službi, da sem lahko hodila na predavanja.

Urška: Družina me je podpirala že od samega začetka. Brez tega preprosto ne bi šlo, saj imam tudi družinske obveznosti. Prav tako so me podpirali tudi sodelavci.

Ali je kaj takšnega, kar vam bo v zvezi z študijskim obdobjem ostalo v še posebej lepem spominu? Je bilo kdaj tudi kaj smeha? Boste kaj še posebej pogrešali?

Nevenka: Študijsko obdobje mi bo za vedno ostalo v lepem spominu. Bile smo dober tim, pomagale smo si med samo in se bodrile, da moramo vse čim hitreje uspešno zaključiti šolanje. Še se bomo srečevale in prijetno poklepetale. Enako bomo v lepem spominu ohranile vse naše profesorje.

Lucija: Imam zelo veliko lepih spominov in se jih bom vedno rada spominjala. S sošolkami smo si obljubile, da se bomo večkrat srečale na kakšni kavi. Pogrešala bom šolsko družbo in pa dobre profesorje, ki res profesionalno opravljajo svoje delo. Posebej pa mi bo v spominu ostal tudi zagovor diplomskega dela, ki sem ga posvetila pokojnemu očetu.

Urška: S sošolkami smo se zelo ujele. Bile smo majhna skupina, osem žensk. Družile smo se tudi izven šole na skupnih zaključkih, večerjah, bowlingu, kar bomo nadaljevale tudi sedaj po končanem šolanju. Predavatelji so bili vsi super, takšni življenjski in smo včasih predebatirali tudi kakšno drugačno temo. Seveda smo se vse' bale' izpitov, zlasti prvih, in vedno smo nestrpno čakale rezultate. Ker pa smo bile zelo pridne in smo redno obiskovale predavanja, tudi rezultati na izpitih niso izostali.