NASLOV

    

 Ekonomska šola Celje

 Višja strokovna šola

  Mariborska cesta 2
  3000 Celje
  Slovenija

  tel: 03 428 54 50
  fax: 03 428 54 60
  e-posta:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dobrodošli na Višji strokovni šoli

bojanVišja strokovna šola je specializirana poslovna šola, ki izvaja kvalitetno in praktično usmerjeno izobraževanje. Temeljna filozofija delovanja je študentom prijazna šola, ki spodbuja sproščen in kolegialen odnos med predavatelji in študenti. Vrednote, za katere se šola zavzema, so praktičnost, drugačnost, uspešnost in zadovoljstvo diplomantov, mednarodna primerljivost, poslovna etika in odličnost.

Pot do vašega cilja je pot skupnega sodelovanja. Na tej poti je naša temeljna naloga, da vam posredujemo takšna znanja in vam pomagamo razviti takšne sposobnosti in kompetence, ki vam bodo omogočile ustrezno odzivanje na različne in vse bolj kompleksne zahteve vašega delovnega okolja ter vam omogočile sprejemanje pravih odločitev ob pravem času.

Na Višji strokovni šoli si prizadevamo, da bi poleg strokovnega znanja pridobili komunikacijske veščine (spretnosti), zato spodbujamo pisno in ustno komuniciranje, javno nastopanje, timsko delo in povezovanje teorije s prakso.

Le ljudje, ki imajo znanje, bodo lahko zagotavljali konkurenčnost, na katero danes prisega ves svet. K študiju pristopite odločno in optimistično.

Uspešen študij!

Ravnatelj

mag. Bojan Sešel