NASLOV

    

 Ekonomska šola Celje

 Višja strokovna šola

  Mariborska cesta 2
  3000 Celje
  Slovenija

  tel: 03 428 54 50
  fax: 03 428 54 60
  e-posta:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Priznanje jabolko kakovosti 2018

Obrazložitev: Kako se z vsebinsko usmerjenimi in strateško vpetimi projekti dosega kakovostne učinke na različnih ravneh, skozi svoje delo v mednarodnem okolju pojasnjeje Ekonomska šola Celje. Pri prijavljanju un izvajanju projektov jasno in natančno sledijo strategijišole in potrebam deležnikov v lokalnem okolju ter tudi potrebam mednarodnih partnerjev. S tesnim sodelovanjem s partnerji, skrbno izbranim i aktivnostmi  ter učinkovito porabo sredstev dosegajo rezultate, kot je prenovljen okvir za izvajanjestrokovne prakse na področju ekonomije, ki prinašajo učinke na ravni študentov in zaposlenih  ter na ravni sodelujočih institucij. S premišljenimi in kakovostno  izvedenimi aktivnostmi pa te rezultate širijo na mednarodni ravni in s tem dosegajo tudi širše učinke.