NASLOV

    

 Ekonomska šola Celje

 Višja strokovna šola

  Mariborska cesta 2
  3000 Celje
  Slovenija

  tel: 03 428 54 50
  fax: 03 428 54 60
  e-posta:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pozdravljeni pred zadnjim korakom na poti do diplome!

Na začetku študija si skoraj ne predstavljamo, da se bo zaključek približal tako hitro. Mnogi kar naenkrat ugotovijo, da jim je ostalo le še nekaj izpitov. Takrat je pravi čas za začetek razmišljanja o tem, da se sanje o diplomi bližajo uresničitvi. Res je, po opravljenih izpitih čaka vsakega študenta le še eno – diplomsko delo.

Vsake stvari se enostavneje lotimo, če jo pobliže spoznamo, saj potem ni več neznanka in ne predstavlja nepotrebnega strahu, dvomov in pomislekov. Za lažjo izdelavo smo zato pripravili navodila, ki bodo študente skrbno vodila skozi vse dele nastajanja diplomske naloge in nudila odgovore na vprašanja, ki si jih bodo ob tem zastavljali.

Predavatelji študente spremljamo ves čas študija, zato smo prepričani, da bodo uspešni tudi v zaključnem delu. To pot bodo kmalu prehodili, le cilj je potrebno imeti pred očmi. Vsako potovanje se začne s prvim korakom v pravo smer – naj bo prvi korak do diplome branje navodil. Če se kdaj kasneje zazdi, da ne gre po načrtih, se je dobro spomniti, da je moč valov v njihovi vztrajnosti in da je potrebno zaupati vase.

Želimo, da študenti ob nastajanju diplomskega dela doživijo užitek raziskovanja, spoznajo zanimiva področja in se naučijo veliko koristnega.

Ključ do sreče je sanjati, ključ do uspeha uresničevati svoje sanje. Mnogo uspehov na poti do diplome!

Predavateljski zbor Višje strokovne šole

6 korakov na poti do diplome:

1. korak – POSTOPEK DIPLOMIRANJA

2. korak – NAVODILA ZA IZDELAVO DISPOZICIJE DIPLOMSKEGA DELA

3. korak – NAVODILA ZA IZDELAVO DIPLOMSKEGA DELA

4. korak – NAVODILA ZA OBLIKOVANJE DIPLOMSKEGA DELA

5. korak – NAVODILA ZA NAVAJANJE LITERATURE IN VIROV

6. korak – PRIPRAVA NA ZAGOVOR IN ZAGOVOR DIPLOMSKEGA DELA

Postopek diplomiranja

 

1.   Študent pregleda razpisane teme diplomskih del in se odloči za eno.

2.   Predavatelja, h kateremu sodi izbrana tema, osebno ali po elektronski pošti zaprosi za mentorstvo.

3.   Študent v skladu z objavljenimi navodili pripravi dispozicijo.

4.   Študent izpolni obrazec, s katerim temo in naslov diplomskega dela prijavi študijski komisiji.

5.   Študent natisnjeno dispozicijo in obrazec odda v referatu.

6.   Študijska komisija, ki se sestaja vsak mesec, obravnava vlogo. Predlagano temo in naslov diplomskega dela potrdi (ali zavrne) in o tem sprejme sklep.

7.   Študent v skladu z objavljenimi navodili izdela diplomsko delo.

8.   Vsebinsko in oblikovno ustrezno diplomsko delo študent preda slovenistu, ki ga lektorira in to potrdi s podpisom izjave lektorja.

9.   Nato študent prevede oziroma da prevesti povzetek v angleški ali nemški jezik.

10. Študent opravi tehnični pregled pri predavateljici Marjeti Nosan. Za termin se dogovori po e-pošti This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. in istočasno pošlje elektronsko verzijo po e-pošti. Na tehnični pregled obvezno prinese s sabo sklep o oddobritvi teme diplomskega dela. Elektronsko verzijo diplomskega dela je potrebno poslati vsaj pet delovnih dni pred rokom za oddajo.

11. Po opravljenem tehničnem pregledu da študent diplomsko delo v vezavo.

12. Študent v enem od razpisanih rokov (roki so vsaka dva meseca) odda tri izvode in vso potrebno dokumentacijo v referatu šole.

13. Študent se pripravi na zagovor svojega diplomskega dela.

14. Zagovor diplomskega dela je 10 do 15 dni po oddaji dela.

15. Slovesna podelitev diplom je vsako leto konec novembra oz. v začetku  decembra v Narodnem domu v Celju.